TANATORI NO!

Salvem el barri de quatre especuladors i comissionistes que, juntament amb l’actual Rector de la parròquia, volen construir un tanatori a l’església de La Pau.
Deixeu La Pau i el barri en PAU!!

MANIFEST

Aquest és el nostre manifest en oposició a la instal·lació i construcció d’un tanatori als terrenys de l’església de La Pau de Barcelona.

L’Església de La Pau ha estat i és un lloc de culte i servei a la comunitat, amb diverses activitats socials i culturals, oberta i en harmonia amb la comunitat i el barri. Defensem que el seu ús no canviï i que l’actual rector i quatre especuladors, d’amagat i amb falses paraules, no destrueixin l’església i la comunitat.

NO VOLEM:

  • Una obra que hipotequi la convivència del barri.
  • Més saturació de trànsit, augment de la contaminació, augment dels problemes d’aparcament.
  • Que els infants, joves i grans deixin d’anar a la plaça (únic pulmó proper) per no veure mort tot el dia.
  • Una activitat molesta i de risc pel barri.
  • Que l’església es governi únicament pel benefici econòmic.

Per això EXIGIM al Consell Parroquial de l’Església de La Pau, a l’Arquebisbat de Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona un COMPROMÍS escrit:

  • De la no construcció d’un tanatori.
  • De no realitzar / acceptar cap canvi d’ús ni requalificació dels terrenys de l’església de La Pau.
  • De promoure activitats per a la comunitat i destinar els espais parroquials a iniciatives socials i per al barri.

L’Església de La Pau ha de ser un element dinamitzador de la comunitat per als joves i la gent gran, no un lloc d’especulació, mercadeig i perjudicial per a la comunitat.

Com defensa el Papa Francesc I: “L’Església ha d’estar sempre al costat de la comunitat, mai al servei dels poderosos moguts pels diners i la cobdícia.”

Uneix-te a aquest manifest omplint el formulari en aquest web.

DESCARREGAR MANIFEST

SIGNA EL MANIFEST

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s’informa que les dades personals que es subministrin, inclosa la signatura, mitjançant el present document seran tractades als efectes de mostrar el rebuig i fer pública l’oposició a la instal·lació i construcció d'un tanatori al costat de l'església de La Pau de la plaça Ferran Casablancas, així com comunicades a les administracions públiques pertinents i a l’arquebisbat de Barcelona en el mateix format en que ha estat recollides. Igualment, s’informa del següent. Responsable del tractament: és Montse Maymo, amb NIF: 37.626.482-T, domicili Mandri 9, àtic Barcelona i adreça de correu electrònic tanatorino@gmail.com. Base de legitimació jurídica pel tractament: La base jurídica que legitima el tractament de les dades és el consentiment de l’interessat. Comunicació de dades a tercers: Les dades personals únicament seran comunicades als tercers abans indicats. Conservació de les dades: Les dades seran conservades durant cinc anys. Exercici de drets: D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el signant té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com a exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals o retirar el consentiment prestat per al tractament de les mateixes, en els supòsits previstos a la normativa. Per a l’exercici dels drets, es pot adreçar la sol·licitud, junt amb una còpia del document oficial d’identitat i indicant el dret que es vol exercitar, a l’adreça postal indicada més amunt o a l’adreça electrónica tanatorino@gmail.com. Amb la signatura del present document dona el seu consentiment de forma expressa pel tractament de les dades per les finalitats informades.

Back To Top